الف – آدرس صفحه پرداخت می بایست صرفاٌ آدرس یکی از درگاه های پرداخت مورد تایید و تحت دامنه شاپرک به شرح زیر باشد.

ب- حرف S در https به معنی امن بودن سایت می باشد.

ردیف نام شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت درگاه شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت
1 آسان پرداخت پرشین https://asan.shaparak.ir
2 به پرداخت ملت https://bpm.shaparak.ir
3 تجارت الکترونیک پارسیان https://pec.shaparak.ir
4 تجارت الکترونیک پارسیان https://pecco.shaparak.ir
5 پرداخت الکترونیک سامان https://sep.shaparak.ir
6 پرداخت الکترونیک پاسارگاد https://pep.shaparak.ir
7 پرداخت نوین آرین https://pna.shaparak.ir
8 پرداخت الکترونیک سداد https://sadad.shaparak.ir
9 کارت اعتباری ایران کیش https://ikc.shaparak.ir
10 فن آوا کارت https://fcp.shaparak.ir
11 مبنا کارت آریا https://mabna.shaparak.ir
12 الکترونیک کارت دماوند https://ecd.shaparak.ir
13 سایان کارت https://sayan.shaparak.ir

  آرشیو اخبار