نحوه ی فعال کردن فیلتر مک آدرس

با فعال کردن فیلتر مک آدرس تنها دستگاه ها با مک آدرس مشخص می توانند به روتر متصل شوند. اگر می خواهید امنیت شبکه ی خود را افزایش دهید انجام این کار پیشنهاد می شود.

مراحل :

گزینه ی Wireless

1. به قسمت  control panel روتر بروید. روی گزینه ی “Wireless” کلیک کنید.

گزینه ی MAC Filter

2. از منوی Wireless گزینه ی “MAC Filter”
را انتخاب کنید.

گزینه add

3.
روی گزینه ی Add
کلیک کنید.

وارد کردن مک آدرس

4.
مک آدرس را تایپ کنید. در مواردی که مک آدرس را نمی دانید این  [Find-the-MAC-Address-of-Your-Computer|this
article]]
می تواند به شما کمک کند. مک آدرس تقریبا به این شکل است : 08:00:27:0E:25:B8

5.  بعد از وارد کردن آدرس های مورد نظر
روی گزینه ی  “Apply/Save” کلیک کنید.

6. از قسمت  “MAC Restrict Mode” گزینه ی  “Allow” را انتخاب کنید. اکنون فیلتر مک آدرس را فعال کرده اید.

منبع : نحوه ی فعال کردن فیلتر مک آدرس