نشانه های بارداری خارج از رحم

بارداری خارج از رحم چگونه اتفاق می‌افتد؟ در حاملگی طبیعی، یک تخمک در یکی از لوله‌های فالوپ که تخمدان‌ها را به رحم متصل می‌کند، توسط اسپرم لقاح می‌یابد. تخمک لقاح یافته سپس به سمت رحم حرکت می‌کند و خود را… ادامه مطلب