حدیث درباره ی صله ارحام

صله» در لغت به معنای احسان و دوستی آمده است و مراد از «رَحِم» خویشاوندان و بستگان است در اصطلاح، صله رحم محبت و سلوك داشتن با خویشان و نزدیكان است. عروة بن یزید از امام صادق علیه السلام درباره… ادامه مطلب